Zamówienia i dostawa towaru:

 • zamówienia należy składać w formie pisemnej na e-mail zamowienie@kopos.pl
 • zamówienia przyjęte przed godziną 11:00 (paleta expres) będą realizowane w miarę możliwości tego samego dnia – nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych, których czas realizacji jest zgodny z harmonogramem tras i dostaw KOPOS ELEKTRO PL
 • w celu usprawnienia prosimy o używanie nazewnictwa zgodnego z naszym katalogiem
 • minimum transportowe to 2 500,00 zł netto po udzielonych rabatach

1 - Przesyłki kurierskie

 • przesyłki do 31,5 kg są realizowane firmą DHL
 • przesyłki do 3 m3 objętości i max. 2m długości firma Raben
 • przesyłki kurierskie nie spełniające minimum są obciążone następującymi kosztami wysyłki
Przewoźnik wartość netto FV waga przesyłki koszt netto
DHL do 2500 zł do 31.5 kg 39 zł
RABEN do 2500 zł dowolna 150 zł + koszt palety

*DHL – powyższe koszty dotyczą jednej paczki
*RABEN - Koszty palet
1 – paleta o wymiarach 200X80 cm – 30 zł
2 – paleta o wymiarach 120X80 cm – 15 zł

 • zwrot przesyłki do nadawcy – 50 zł

2 - Przesyłki wielkogabarytowe, objętościowe

 • przesyłki o objętości większej niż 3m3 są realizowane indywidualnie firmami transportowymi
 • przesyłki wielkogabarytowe niespełniające minimum transportowego obciążone są następującymi kosztami
Dostawa Wartość netto FV Koszt netto
Do siedziby odbiorcy do 2500 zł 200
Poza siedzibę odbiorcy do 4000 zł 300
 • Przesyłki dedykowane wielkogabarytowe wyceniane będą indywidualnie, i realizowane za potwierdzeniem kosztów przez zleceniodawcę
 • Jeśli w miejscu docelowym jest wprowadzone ograniczenie czasowe na rozładunki termin dostawy może ulec wydłużeniu.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności, naruszenia opakowania, lub uszkodzenia dostarczonych towarów w czasie transportu, odbiorca zobowiązany jest do NIEZWŁOCZNEGO sporządzenia protokołu niezgodności potwierdzonego przez przewoźnika i przesłania WZ na e-mail kopos@kopos.pl