Protokoły z prób określających charakterystyki pożarowo-techniczne

Laboratorium pożarowo-techniczne, będące akredytowaną stacją prób nr 1007.7, opracowało dla niżej wymienionych materiałów następujące protokoły:

Metoda określająca ciepło spalania (PCS): norma ČSN EN ISO 1716

Protokół nr Materiał Wartości zmierzone Wyniki Poszerzona niepewność
Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3
12274 PVC stabilizowany Pb 17,584 17,540 17,594 17,57 0,07
12275 PVC - stabilizowany CaZn 18,125 18,104 18,182 18,14 0,09
12276 PE - liten 46,377 46,432 46,414 46,41 0,07
12277 PE - pokrywki puszek 8130, 8135 wyprowadzenia dla rurek stalowych 44,889 44,867 44,866 44,87 0,03
12278 PP - program do betonu 27,546 27,508 27,606 27,55 0,12
12279 PP - korpusy puszek 8130, 8135 41,685 41,696 41,689 41,69 0,02
12280 PPO/PPE 35,086 35,120 35,150 35,12 0,08