Warunki magazynowania wyrobów z tworzyw sztucznych

ZAKRES WAŻNOŚCI

Niniejsze warunki są warunkami obowiązującymi dla składowania wyrobów z tworzyw sztucznych produkowanych przez firmę KOPOS Kolín a.s. i odpowiadają normie ČSN 64 0090 (składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych).

I. OGÓLNIE

 1. Wyroby należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego, bezpośredniego światła słonecznego, przed uszkodzeniem mechanicznym, przed oddziaływaniem rozpuszczalników organicznych itp.
 2. W temperaturach poniżej 5°C i powyżej 35°C należy podczas manipulacji z wyrobami zachować szczególną ostrożność.
 3. Wyrobów nie wolno magazynować na składowiskach otwartych.
 4. Poszczególne dostawy należy odpowiednio oddzielić.
 5. Wyroby wykonane z różnych tworzyw sztucznych muszą być magazynowane oddzielnie.
 6. Z magazynu należy w pierwszej kolejności pobierać wyroby składowane najdłużej.
 7. Opakowania wyrobów muszą być czyste, suche, bez nieprzyjemnego zapachu.
 8. Składowane wyroby, ew. opakowania z wyrobami należy w magazynie odpowiednio oznaczyć celem uniknięcia możliwości ich zamiany.

II. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA

 1. Temperatura w magazynie nie może obniżyć się poniżej -5°C i wzrosnąć powyżej 45°C.
 2. Wyroby należy magazynować w pomieszczeniu suchym i niezapylonym, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu i deformacji, w odległości minimalnie 1 m od źródła ciepła.
 3. Podczas składowania wyrobów nie wolno:
  • narażać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, na opady atmosferyczne i promieniowanie cieplne
  • magazynować wspólnie z rozpuszczalnikami organicznymi, wyrobami zawierającymi rozpuszczalniki i kolejnymi chemikaliami, dla których nie zagwarantowano braku oddziaływania na składowane wyroby
  • magazynować wspólnie z wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz wyrobami przeznaczonymi dla służby zdrowia i zawierającymi substancję mogące wpłynąć na ich właściwości sensoryczne
  • magazynować w bezpośrednim kontakcie z gumą i wyrobami z gumy
  • poddawać stałemu, jednostronnemu obciążeniu, przegięciu lub układać na sobie
  • opierać o ostre krawędzie
 4. Przy układaniu wyrobów lub poszczególnych opakowań z wyrobami w warstwach, wysokość ułożenia musi odpowiadać ich nośności i stabilności.
 5. Rurki sztywne, listwy i kanały należy składować w pozycji poziomej, przy czym odległość między podpórkami nie może przekroczyć 800 mm
 6. W razie potrzeby warunki składowania poszczególnych wyrobów, ewentualnie opakowań z wyrobami sprecyzowane są w instrukcji dotyczącej wyrobu.

 


Warunki składowania wyrobów metalowych

ZAKRES WAŻNOŚCI

Niniejsze warunki obowiązują dla składowania wyrobów metalowych produkowanych przez spółkę KOPOS KOLÍN S.A. i odpowiadają normie ČSN EN 60721-3-1 (Klasyfikacja warunków środowiskowych, Część 3: klasyfikacja grup parametrów środowiskowych i ich ścisłego przestrzegania, Dział 1: Składowanie wyrobów).

I. OGÓLNIE

 1. Wyroby należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, substancji chemicznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 2. Z magazynu należy pobierać zawsze wyroby najdłużej składowane (system FIFO).
 3. Wyroby należy w magazynie dokładnie i w sposób widoczny oznaczyć, gdyż zapobiega to ich zamianie.

II. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA

Wyroby muszą być składowane w pomieszczeniu suchym, niezapylonym, w sposób eliminujący możliwość ich uszkodzenia.
Wyspecyfikowanie składu:

 • Miejsce całkowicie zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, czyli miejsce zamknięte, całkowicie eliminujące możliwość bezpośredniego oddziaływania opadów atmosferycznych.
 • Należy całkowicie wyeliminować obecność wody pochodzącej z innych źródeł niż deszcz: kropli wody, strumienia wody i skroplin.
 • Całkowicie wyeliminować oddziaływania chemiczne aerozolów zawierających sól.