Materiały na stronie internetowej KOPOS KOLIN a.s. są chronione prawem autorskim. Wszystkie materiały są przeznaczone do użytku niekomercyjnego. Warunki Użytkowania dotyczą wszystkich wersji językowych strony internetowej.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa.

Materiały są udostępniane wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego. Użytkownik wyraża zgodę na zapewnienie, że wszystkie prawa autorskie będą przestrzegane. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymienionych praw własności. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie, modyfikowanie lub dalsze wykorzystywanie zawartości niniejszych Stron.

Dostęp do korzystania z niniejszej strony internetowej określają poniższe warunki i inne przepisy prawa. Wchodząc na Stronę i przeglądając ją, Użytkownik akceptuje Warunki Użytkowania bez zastrzeżeń.

Warunki

O ile nie jest to przez nas określone inaczej, wszystko, co znajduje się na Stronie jest chronione prawem autorskim i musi być wykorzystywane zgodnie z Warunkami Użytkowania, chyba że KOPOS KOLÍN a.s. zezwoli inaczej.

KOPOS KOLÍN a.s. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były dokładne i aktualne. KOPOS KOLIN a.s. nie udziela jednakże żadnych gwarancji ani zapewnień co do dokładności i aktualności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści niniejszej Strony, które wystąpiły pomimo wszelkich podejmowanych starań.

Korzystanie i przeglądanie stron internetowych odbywa się na własne ryzyko. KOPOS KOLÍN a.s. i jego pracownicy, a przede wszystkim administratorzy stron internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub wynikowe szkody, które mogą wynikać z korzystania z niniejszej Strony. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, ani też nie udzielamy żadnych gwarancji z tytułu szkód, które mogą wyniknąć z dostępu użytkowników do niniejszej Strony, jej użytkowania lub przeglądania, czy też pobierania z niej materiałów, danych, tekstu, obrazów lub filmów z tej strony.

Nie sprawdziliśmy szczegółowo wszystkich linków prowadzących do naszej Strony (w szczególności punktów sprzedaży naszych klientów i ich stron internetowych) i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość żadnych innych stron, które prowadzą do niniejszej Strony. Używanie linków do takich stron, stron zewnętrznych lub innych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

KOPOS KOLÍN a.s. może w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki Użytkowania poprzez aktualizację Warunków Świadczenia Usług. Wszystkie zmiany tekstu są wiążące dla odwiedzających.