Odporność na rozprzestrzenianie się ognia (charakterystyka samogaśnięcia):

Wyroby wyprodukowane z materiału odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia po zbliżeniu do źródła ognia nie powinny się zapalić lub jeżeli się zapalą to po usunięciu źródła ognia nie powinny palić się dalej. Próba wykonywana jest przy zastosowaniu dokładnie określonego palnika.

Materiał w trakcie próby rozżarzoną pętlą spełnia warunki, jeżeli:

  • nie zapalił się
  • w przypadku, gdy próbka zapaliła się płomieniem lub zaczęła się żarzyć, ale zgasła do 30 sekund po usunięciu źródła ognia i nie doszło do zapalenia się jedwabnego papieru ani do opalenia płyty umieszczonej pod badaną próbką

Odporność na ciepło i ogień:

Części z materiału izolacyjnego, które mogłyby być narażone na obciążenia cieplne w wyniku wpływów elektrycznych i których uszkodzenie mogłoby naruszyć bezpieczeństwo, nie mogą być w sposób nadmierny poddawane działaniu zbyt wysokiego ciepła oraz palenia się. Kontrola wykonywana jest przy pomocy próby rozżarzoną pętlą.

Materiał w trakcie próby rozżarzoną pętlą spełnia warunki jeżeli:

  • nie widać żadnego ognia ani trwałego żarzenia
  • ogień i żarzenie na próbce zgaśnie do 30 s po usunięciu rozżarzonej pętli
  • nie może dojść do zapalenia się jedwabnego papieru ani też do osmalenia płyty pod próbką materiału

Odporność na ciepło:

Części z materiału izolacyjnego, które są wymagane do mocowania urządzeń pod prądem i/lub części obwodu ochronnego w ich położeniu są poddawane próbie nacisku kulką stalową.

Próbka spełniła wymagania, jeżeli średnica wgniecenia spowodowanego kulką, przy określonej temperaturze nie przekracza ustalonej wartości.