Odporność chemiczna listew elektroinstalacyjnych, rurek i wyposażenia z twardego PVC, PE, PA, PS, PP i PPE

Wyjaśnienia:
# : Materiały są w zwykłych warunkach umieszczenia odporne na uszkodzenia chemiczne
o : Materiały są tylko w ograniczonym stopniu odporne na uszkodzenia chemiczne
x : Materiały w wymienionych warunkach nie są odporne na uszkodzenia chemiczne

Skróty: PVC- polichlorek winylu, PE- polietylen, PA- poliamid, PS- polistyren, PP- polipropylen, PPE (PPO)-polifenyleneter (tlenek polifenylu).

Środek chemicznyStęż. w %°CPVCPEPAPSPPPPE (PPO)
Aceton 20x##x#x
Amoniak2520##xo#x
Anilina 60oxoxxo
Benzen 20xo#xox
Woda destylowana 20######
Etanol5020###o #
Roztwór fenolu550ooxxxx
Wodorotlenek sodowy6050######
Węglowodany chlorowane  xx#xxx
Kwas fluorowodorowy4020##xx#o
Kwas solny3620ooxo o
Kwas chromowy20 ooxooo
Kwas octowy520##x##o
Kwas siarkowy9620##x##o
Kwas siarkowy3020##x##o
Olej lekarski  #### x
Metanol  ###x #
Olej oliwkowy  #####x
Nafta  #####x
Perhydrol2020##oo#o
Czterochlorek węgla  xxxxxx
Olej transformatorowy 20#### x
Węglan sodowy  #### #

PPE (PPO) – przy kontakcie z tłuszczami, smarami i olejami dochodzi do uszkodzenia materiału (kruszeje, pęka).