Zabezpieczenie – klasyfikacja IP zgodnie z ČSN EN 60 529

W celu uniknięcia zagrożenia związanego z dotknięciem części niebezpiecznych zostały ustalone stopnie ochrony określane za pomocą dodatkowych liter

Litera określająca stopień ochrony przed zagrożeniem związanym z dotknięciem części niebezpiecznych umieszczona jest za drugą cyfrą w znaku IP, np. IP 10B.

Litery stosowane są tylko w następujących przypadkach:

* jeśli stopień rzeczywistej ochrony przed dotknięciem niebezpiecznych części jest wyższy niż ochrona określana przez pierwszą cyfrę charakterystyczną.
* jeśli określony jest stopień ochrony przed dotknięciem niebezpiecznych części, pierwsza cyfra charakterystyczna zostaje zastąpiona literą X.
Wyższy stopień ochrony może być zapewniony za pomocą przegródek, odległości wewnątrz osłony lub odpowiedniego kształtu otworów.

A - Chronione przed dotknięciem wierzchem ręki
B - Chronione przed dotknięciem palcem
C - Chronione przed dotknięciem narzędziem
D - Chronione przed dotknięciem drutem

Ochrona przed porażeniem i przedmiotami obcymi Ochrona przed przenikaniem wody
Cyfra pierwsza Cyfra druga
Kod Stopień ochrony Kod Stopień ochrony
0 Bez ochrony Bez ochrony przeciwporażeniowej, bez ochrony przed przedmiotami obcymi 0 Bez ochrony Bez ochrony przed przenikaniem wody
1 Ochrona przed dużymi przedmiotami obcymi Ochrona przed dotknięciem ręką. Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 50mm 1 Ochrona przed kroplami wody Ochrona przed pionowo opadającymi kroplami wody
2 Ochrona przed przedmiotami obcymi średniej wielkości Ochrona przed dotknięciem palcami. Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 12mm 2 Ochrona przed skośnie opadającymi kroplami wody Ochrona przed skośnie opadającymi kroplami wody (odchyłka od pionu do 15°)
3 Ochrona przed małymi przedmiotami obcymi Ochrona przed kontaktem z narzędziami, drutem itp. o średnicy > 2,5mm Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 2,5mm 3 Ochrona przed spryskującą wodą Ochrona przed wodą spryskującą element instalacji z wszystkich stron, z odchyłką od pionu równą 60°
4 Ochrona przed przedmiotami obcymi w kształcie ziaren Ochrona przed kontaktem z narzędziami, drutem itp. o średnicy > 1mm Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 1mm 4 Ochrona przed spryskującą wodą Ochrona przed wodą spryskującą element instalacji ze wszystkich stron
5 Ochrona przed osadzaniem się pyłu Kompleksowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed osadzaniem się pyłu w systemie 5 Ochrona przed strumieniem wody Ochrona przed strumieniem wody (z dyszy) skierowanym pod dowolnym kątem
6 Ochrona przed przedostaniem się pyłu do wnętrza elementu Kompleksowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przeciwpyłowa 6 Ochrona przed zalaniem Ochrona przed chwilowym zalaniem
7     7 Ochrona przed zanurzeniem Ochrona przed chwilowym zanurzeniem
8     8 Ochrona przed zanurzeniem Ochrona przed trwałym zanurzeniem

Klasyfikacja rurek elektroinstalacyjnych według ČSN EN 61 386-1 ed.2 i IEC 61 386-1 ed.2

Kod czteromiejscowy klasyfikuje rurki oraz ich wyposażenie w zależności od wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na udary, najniższej i najwyższej dozwolonej temperatury przy zainstalowaniu.
 

pierwsza cyfra druga cyfra trzecia cyfra czwarta cyfra piąta cyfra
wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość na udary najniższa dozwolona temperatura najwyższa dozwolona temperatura wytrzymałość na zginanie
1 bardzo niska 125 N 1 bardzo niska 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 sztywna
2 niska 320 N 2 niska 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 giętka
3 średnia 750 N 3 średnia 2 J 3 - 15 °C 3 + 105 °C 3 giętka/elastyczna
4 wysoka 1250 N 4 wysoka 6 J 4 - 25 °C 4 + 120 °C 4 elastyczna
5 bardzo wysoka 4000 N 5 bardzo wysoka 2,4 J 5 - 45 °C 5 + 150 °C    
            6 + 250 °C    
            7 + 400 °C    

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Kody klasyfikacji dla deklarowanych właściwości urządzenia mocującego wg normy ČSN EN 61386-25

Kod klasyfikacji dla deklarowanych właściwości urządzenia mocującego system rurowy.
 

pierwsza cyfra wytrzymałość na obciążenia poprzeczne 2 niskie obciążenie poprzeczne
3 średnie obciążenie poprzeczne
4 wysokie obciążenie poprzeczne
druga cyfra wytrzymałość na udary 1 bardzo niska wytrzymałość udarowa
2 niska wytrzymałość udarowa
3 średnia wytrzymałość udarowa
4 wysoka wytrzymałość udarowa
5 bardzo wysoka wytrzymałość udarowa
trzecia cyfra zakres niskich temperatur 1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C
czwarta cyfra zakres wysokich temperatur 0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C
piąta cyfra odporność na korozję 1 niska ochrona wewnątrz i na zewnątrz
2 średnia ochrona wewnątrz i na zewnątrz
3 średnia ochrona wewnątrz, wysoka ochrona na zewnątrz
4 wysoka ochrona wewnątrz i na zewnątrz
szósta cyfra odporność na rozprzestrzenianie płomienia 1 nierozprzestrzeniający płomienia
2 rozprzestrzeniający płomień
siódma cyfra odporność na obciążenie osiowe 0 nieokreślona
1 określona przez producenta