Zabezpieczenie – klasyfikacja IP zgodnie z ČSN EN 60 529

W celu uniknięcia zagrożenia związanego z dotknięciem części niebezpiecznych zostały ustalone stopnie ochrony określane za pomocą dodatkowych liter

Litera określająca stopień ochrony przed zagrożeniem związanym z dotknięciem części niebezpiecznych umieszczona jest za drugą cyfrą w znaku IP, np. IP 10B.

Litery stosowane są tylko w następujących przypadkach:

* jeśli stopień rzeczywistej ochrony przed dotknięciem niebezpiecznych części jest wyższy niż ochrona określana przez pierwszą cyfrę charakterystyczną.
* jeśli określony jest stopień ochrony przed dotknięciem niebezpiecznych części, pierwsza cyfra charakterystyczna zostaje zastąpiona literą X.
Wyższy stopień ochrony może być zapewniony za pomocą przegródek, odległości wewnątrz osłony lub odpowiedniego kształtu otworów.

A - Chronione przed dotknięciem wierzchem ręki
B - Chronione przed dotknięciem palcem
C - Chronione przed dotknięciem narzędziem
D - Chronione przed dotknięciem drutem

Ochrona przed porażeniem i przedmiotami obcymiOchrona przed przenikaniem wody
Cyfra pierwszaCyfra druga
KodStopień ochronyKodStopień ochrony
0Bez ochronyBez ochrony przeciwporażeniowej, bez ochrony przed przedmiotami obcymi0Bez ochronyBez ochrony przed przenikaniem wody
1Ochrona przed dużymi przedmiotami obcymiOchrona przed dotknięciem ręką. Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 50mm1Ochrona przed kroplami wodyOchrona przed pionowo opadającymi kroplami wody
2Ochrona przed przedmiotami obcymi średniej wielkościOchrona przed dotknięciem palcami. Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 12mm2Ochrona przed skośnie opadającymi kroplami wodyOchrona przed skośnie opadającymi kroplami wody (odchyłka od pionu do 15°)
3Ochrona przed małymi przedmiotami obcymiOchrona przed kontaktem z narzędziami, drutem itp. o średnicy > 2,5mm Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 2,5mm3Ochrona przed spryskującą wodąOchrona przed wodą spryskującą element instalacji z wszystkich stron, z odchyłką od pionu równą 60°
4Ochrona przed przedmiotami obcymi w kształcie ziarenOchrona przed kontaktem z narzędziami, drutem itp. o średnicy > 1mm Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 1mm4Ochrona przed spryskującą wodąOchrona przed wodą spryskującą element instalacji ze wszystkich stron
5Ochrona przed osadzaniem się pyłuKompleksowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed osadzaniem się pyłu w systemie5Ochrona przed strumieniem wodyOchrona przed strumieniem wody (z dyszy) skierowanym pod dowolnym kątem
6Ochrona przed przedostaniem się pyłu do wnętrza elementuKompleksowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przeciwpyłowa6Ochrona przed zalaniemOchrona przed chwilowym zalaniem
7  7Ochrona przed zanurzeniemOchrona przed chwilowym zanurzeniem
8  8Ochrona przed zanurzeniemOchrona przed trwałym zanurzeniem

Klasyfikacja rurek elektroinstalacyjnych według ČSN EN 61 386-1 ed.2 i IEC 61 386-1 ed.2

Kod czteromiejscowy klasyfikuje rurki oraz ich wyposażenie w zależności od wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na udary, najniższej i najwyższej dozwolonej temperatury przy zainstalowaniu.
 

pierwsza cyfradruga cyfratrzecia cyfraczwarta cyfrapiąta cyfra
wytrzymałość na rozciąganiewytrzymałość na udarynajniższa dozwolona temperaturanajwyższa dozwolona temperaturawytrzymałość na zginanie
1bardzo niska 125 N1bardzo niska 0,5 J1+ 5 °C1+ 60 °C1sztywna
2niska 320 N2niska 1 J2- 5 °C2+ 90 °C2giętka
3średnia 750 N3średnia 2 J3- 15 °C3+ 105 °C3giętka/elastyczna
4wysoka 1250 N4wysoka 6 J4- 25 °C4+ 120 °C4elastyczna
5bardzo wysoka 4000 N5bardzo wysoka 2,4 J5- 45 °C5+ 150 °C  
      6+ 250 °C  
      7+ 400 °C  

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Kody klasyfikacji dla deklarowanych właściwości urządzenia mocującego wg normy ČSN EN 61386-25

Kod klasyfikacji dla deklarowanych właściwości urządzenia mocującego system rurowy.
 

pierwsza cyfrawytrzymałość na obciążenia poprzeczne2niskie obciążenie poprzeczne
3średnie obciążenie poprzeczne
4wysokie obciążenie poprzeczne
druga cyfrawytrzymałość na udary1bardzo niska wytrzymałość udarowa
2niska wytrzymałość udarowa
3średnia wytrzymałość udarowa
4wysoka wytrzymałość udarowa
5bardzo wysoka wytrzymałość udarowa
trzecia cyfrazakres niskich temperatur1+5 °C
2-5 °C
3-15 °C
4-25 °C
5-45 °C
czwarta cyfrazakres wysokich temperatur0+40 °C
1+60 °C
2+90 °C
3+105 °C
4+120 °C
5+150 °C
6+250 °C
7+400 °C
piąta cyfraodporność na korozję1niska ochrona wewnątrz i na zewnątrz
2średnia ochrona wewnątrz i na zewnątrz
3średnia ochrona wewnątrz, wysoka ochrona na zewnątrz
4wysoka ochrona wewnątrz i na zewnątrz
szósta cyfraodporność na rozprzestrzenianie płomienia1nierozprzestrzeniający płomienia
2rozprzestrzeniający płomień
siódma cyfraodporność na obciążenie osiowe0nieokreślona
1określona przez producenta