Listwy i kanały elektroinstalacyjne

orientacyjny promień kabla (mm) 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16
LV 11X10 - - - - - - - - - - - - -
LV 18X13 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LV 24X22 8 6 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
LV 40X15 11 8 4 4 3 3 3 3 2 2 - - -
                           
LH 15X10 1 1 1 (7,5) - - - - - - - - - -
LHD 17X17 3 2 1 1 1 1 1 1 - - - - -
LHD 20X10
LHD 20X10HF
2 1 - - - - - - - - - - -
LHD 20X20
LHD 20X20HF
5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - -
LHD 25X15 6 4 3 2 2 2 2 1 1 - - - -
LHD 25X20 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
LHD 30X25 10 7 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1
LHD 32X15 7 4 3 3 3 2 2 2 1 - - - -
LHD 40X20
LHD 40X20HF
11 8 6 4 4 4 3 3 2 2 2 1 -
LHD 40X40
LHD 40X40HF
27 20 15 13 12 10 9 8 6 5 5 4 3
LHD 50X20 16 12 9 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2
LHD 50X20/1 16 12 8 8 6 5 4 4 2 2 2 2 2
LHD 50X20/2 16 10 6 6 6 3 3 3 3 3 3 - -
LH 60X40 39 29 22 19 17 15 14 11 9 8 7 6 5
                           
LZ 15X12 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LZK 15X12 2 1 1 1 1 1 - - - - - - -
                           
LP 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LPK 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LP 35 7 5 4 3 2 1 1 1 1 - - - -
LR 30 11 8 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1
                           
LO 35 2 - - - - - - - - - - - -
LO 50 5 2 2 - - - - - - - - - -
LO 75 13 9 8 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1
                           
LE 40 10 7 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1
LE 60 16 10 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2
LE 80 16 12 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 2
LE 100 23 15 12 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3
                           
EKD 80X40
EKD 80X40HF
51 37 29 25 22 20 18 15 12 10 9 8 7
EKD 100X40 63 46 35 31 28 25 23 18 15 13 11 10 8
EKD 120X40 84 62 47 42 37 33 30 24 21 17 15 13 11
                           
EKE 60X60 55 40 31 27 24 21 19 16 13 11 10 8 7
EKE 100X60 97 71 54 48 43 38 35 28 24 20 17 15 13
EKE 140X60 146 109 83 74 66 59 53 43 37 30 27 23 20
EKE 180X60 190 140 107 95 84 75 68 55 47 39 35 30 26
                           
PK 110X65 D 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16
PK 110X70 D
PK 110X70 D HF
116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16
PK 130X65 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 140X70 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 170X70 D 197 144 111 98 87 78 71 57 49 40 36 31 27
PK 90X55 D
PK 90X55 D HF
80 59 45 40 35 32 29 23 20 16 14 12 11
PK 120X55 D 79 59 44 39 35 31 28 22 19 15 14 12 10
PK 160X65 D 156 115 88 78 68 62 56 45 39 31 28 24 21
PK 210X70 D 160 116 89 78 70 63 65 46 39 32 29 24 22

Dane w tabeli są założone przy wykorzystaniu 60% przekroju wewnętrznego listew. Jeżeli dochodzi do innego wypełnienia kablami trzeba wziąć pod uwagę sposób układania i podczas montażu przestrzegać wymagań odpowiednich norm ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 i ČSN 33 2000-5-523. Według tych norm można określić trwałe obciążenie prądowe kabli i przewodów respektując ich ułożenie, wzajemny układ i temperaturę otoczenia.


Kanały parapetowe

  lokalizacja wykorzystanie kanałów z puszkami wykorzystanie kanałów bez puszek
kable telekomunikcyjne
Ø 6 mm
kable energetyczne
Ø 9,5 mm
kable telekomunikacyjne
Ø 6 mm
kable energetyczne
Ø 9,5 mm
PK 110X65 D + KP PK u góry 10 szt. 3 szt. 100 szt. 40 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 13 szt. 8 szt.
PK 110X65 D + KP 80 PK u góry 10 szt. 3 szt. 100 szt. 40 szt.
w środku (SK 40X20) 10 szt. 6 szt.
na dole 13 szt. 8 szt.
PK 110X70 D (HF) u góry 10 szt. 3 szt. 100 szt. 40 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 13 szt. 8 szt.
PK 130X65 D + KP PK u góry 15 szt. 5 szt. 130 szt. 50 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 20 szt. 10 szt.
PK 130X65 D KP 80 PK u góry 15 szt. 5 szt. 130 szt. 50 szt.
w środku (SK 40X33) 10 szt. 6 szt.
na dole 20 szt. 10 szt.
PK 140X70 D u góry 15 szt. 5 szt. 130 szt. 50 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 20 szt. 10 szt.
PK 170X70 D u góry 20 szt. 10 szt. 150 szt. 60 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 45 szt. 15 szt.
PK 90X55 D (HF) na dole 16 szt. 10 szt. 55 szt. 22 szt.
PK 120X55 D u góry 23 szt. 11 szt. 23 szt. 11 szt.
na dole 17 szt. 7 szt. 32 szt. 19 szt.
PK 160X65 D u góry 20 szt. 8 szt. 40 szt. 15 szt.
na dole 25 szt. 9 szt. 50 szt. 20 szt.
PK 210X70 D u góry 10 szt. 8 szt. 170 szt. 70 szt.
w środku 16 szt. 10 szt.
na dole 12 szt. 8 szt.

Tabela uwzględnia wykorzystanie 60 % przekroju wewnętrznego listew. W razie innego wykorzystania należy wziąć pod uwagę sposób ułożenia i w trakcie montażu uwzględnić wymogi norm ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 i ČSN 33 2000-5-523. Zgodnie z wymienionymi normami, trwałe obciążenie prądowe przewodów i kabli można określić przy uwzględnieniu ich ułożenia, wzajemnego usytuowania i temperatury otoczenia.


Rury elektroinstalacyjne

    CYKY 2x1,5 CYKY 3x1,5 CYKY 4x1,5 CYKY 3x2,5 CYKY 5x1,5 CYKY 4x2,5 CYKY 5x2,5 CYKY 4x4 CYKY 5x4 CYKY 4x6 CYKY 5x6
Średnica kabla (mm) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16
Rurki giętkie
XX16E - EN 1 1 1 X X X X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX25 - EN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X
XX32 - EN 8 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
XX40 - EN 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
XX50 - EN 21 11 10 8 7 7 6 5 4 4 4 3
                         
XX13 - ČSN 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX16 - ČSN 3 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX23 - ČSN 7 4 3 3 2 2 1(2) 1 1 1 1 1
XX29 - ČSN 11 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1
XX36 - ČSN 17 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 2
                         
SF 16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
SF 20 5 3 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1
SF 25 8 4 4 3 3 3 2(3) 1(2) 1 1 1 1
SF 32 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2(3) 2(3) 1(2)
                         
KF 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KF 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KF 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KF 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KF 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KF 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KF 09120 131 68 62 52 47 44 40 31 27 23 23 18
KF 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KF 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KF 09175 295 154 140 117 106 100 89 70 61 51 51 41
Rurki sztywne
XX16E - EN 1(2) 1 1 1 1 1 X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX25 - EN 6 3 3 2 1(2) 1(2) 1 1 1 1 1 1
XX32 - EN 9 5 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1
XX40 - EN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 1(2)
XX50 - EN 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
XX63 - EN 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 7 6
                         
6013 - ČSN 4 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6016 - ČSN 2 (3) 3 3 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1
6021 - ČSN 9 5 4 3 3 3 3 1(2) 1 1 1 1
6029 - ČSN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2
6036 - ČSN 25 13 12 10 9 9 8 6 5 4 4 4
6042 - ČSN 34 18 16 14 12 12 10 8 7 6 6 5
                         
6016E - EN 3 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
6020 - EN 4 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6025 - EN 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
6032 - EN 11 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1
6040 - EN 19 10 9 7 7 6 6 4 4 3 3 3
6050 - EN 30 15 14 12 11 10 9 7 6 5 5 4
6063 - EN 48 25 23 19 17 16 15 11 10 8 8 7
                         
KD 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KD 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KD 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KD 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KD 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KD 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KD 09120 131 68 62 52 47 44 40 31 27 23 23 18
KD 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KD 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KD 09175 295 154 140 117 106 100 89 70 61 51 51 41
KD 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

W tabeli wzięto pod uwagę 60%-we wykorzystanie wewnętrznego przekroju rur.