28.6.2023

Pomieszczenia chronione przed hałasem to jeden z podstawowych filarów wysokiej jakości budownictwa mieszkaniowego. Podczas budowy budynku należy pomyśleć o szczegółach, które często mają duży wpływ na ogólny wynik. Nie wystarczy użyć wysokiej jakości materiałów budowlanych, ale trzeba również pomyśleć o ich wzajemnym połączeniu, aby zapobiec powstawaniu wtórnych fal dźwiękowych. Wtórne fale dźwiękowe mogą również powstawać w wyniku nieprawidłowego okablowania, dlatego firma KOPOS koncentruje się w swoich produktach również na tym temacie. Konstrukcja i użyte materiały puszek elektroinstalacyjnych KOPOS są gwarancją, że ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na obudowę i ściany międzymieszkaniowe pod względem izolacji akustycznej.