31.5.2021

Oferta puszek elektroinstalacyjnych KSK została rozszerzona o trzy dodatkowe pozycje. Puszki przeznaczone są do jednofazowych systemów rozdzielczych z kablami o przekrojach 4; 6 i 10 mm2. Puszki oferują wszystkie znane już zalety tej serii, w tym membranowe wpusty ułatwiające wprowadzanie kabli, szybki montaż puszki za pomocą zaledwie dwóch śrub oraz, co nie mniej ważne, umieszczenie listew zaciskowych na słupkach, co upraszcza montaż.

KSK 100_PO10J