8.1.2021

Uzupełniliśmy serię puszek przeznaczonych do instalacji osprzętu w ramkach zespolonych o nową puszkę przyrządową KPL 64-50/5LD_NA. W puszce można teraz zainstalować do 5 elementów. Zapewnia ona hermetyczność, co przyczynia się do minimalizacji strat ciepła i zapobiega przepływowi powietrza przez instalację. Podobnie jak inne puszki z tej serii puszka KPL 64-50 / 5LD_NA może być montowana na i do materiałów budowlanych o dowolnej klasie reakcji na ogień.

KPL 64-50/5LD_NA - puszki z wpustami membranowymi