25.3.2020

Nowa puszka rozgałęźna o średnicy 105 mm zapewnia dużo przestrzeni na instalację elektryczną i rozszerza dobrze znaną już serię puszek 97. Zgodnie ze standardem KOPOS puszka ta wyposażona jest w dużą ilość elastycznych wpustów do podłączenia kabli lub rur. Wpusty te zapewniają szczelność instalacji i dlatego pomagają wyeliminować straty ciepła spowodowane przez okablowanie. Puszki te nadają się zatem do domów niskoenergetycznych i pasywnych. Opakowanie zawiera również standardowo dostarczone wieczko.

KO 97/LD_NA – puszka rozgałęźna do montażu w ścianach pustych