POMOC TECHNICZNA


Najczęstsze pytania

Jaki jest minimalny promień gięcia rurek korugowanych KOPOFLEX?
Jakie wymiary mają opakowania rurek korugowanych KOPOFLEX?
Ile wynosi minimalny promień gięcia rurek elektroinstalacyjnych?
Jakiego ciśnienia można użyć przy zadmuchiwaniu przewodów w osłony HDPE?
Jakie warunki należy spełnić przy montażu listew i puszek dla listew na podłożach łatwopalnych?
Czym jest materiał bezhalogenowy? Co odróżnia go od PCV?
W jaki sposób zdefiniowane jest samogaszenie?
Do jakiej klasy palności należy drewno?
Jak wyznaczono nowe klasy palności materiału?
Ile przewodów można włożyć w listwy elektroinstalacyjne oraz rurki?
W jaki sposób można w kanałach parapetowych oddzielić sieci elektroenergetyczne od sieci transmisji danych oraz ekranować je?
W jaki sposób można efektywnie ekranować różne sieci rozprowadzające?
Czy w skrzynkach/puszkach na listwach można zamontować gniazdka podwójne?

Jaki jest minimalny promień gięcia rurek korugowanych KOPOFLEX?
Jakie wymiary mają opakowania rurek korugowanych KOPOFLEX?


KOPOFLEX

Średnica zewnętrzna (mm)

Średnica wewnętrzna (mm)

Minimalny promień gięcia (mm)

Opakowanie (m/kg)

Wymiar opakowania (cm)

KF 09040

40

32

230

50 / 9,5

80 x 25

KF 09050

50

41

350

50 / 13

100 x 30

KF 09063

63

52

350

50 / 15,7

90 x 46

KF 09075

75

61

350

50 / 18,7

120 x 40

KF 09090

90

75

400

50 / 27

125 x 45

KF 09110

110

94

400

50 / 34,5

120 x 70

KF 09120

120

100

500

50 / 37,5

150 x 60

KF 09125

125

108

500

50 / 39

150 x 70

KF 09160

160

136

650

50 / 46

190 x 80

KF 09175

175

150

700

50 / 64

200 x 65


Ile wynosi minimalny promień gięcia rurek elektroinstalacyjnych?
Minimalny promień gięcia rurek elektroinstalacyjnych KOPOS podawany jest w milimetrach i mierzony od wewnętrznej osi środkowej rurki (patrz szkic).

Wymiar nominalny

Minimalny promień gięcia (mm)
 

EN

ČSN

16

 

60

 

13,5

70

20

 

80

 

16

80

25

 

100

 

23

100

32

 

120

 

29

140

40

 

170

 

36

200

50

 

220

 

48

250

63

 

250


Jakiego ciśnienia można użyć przy zadmuchiwaniu przewodów w osłony HDPE?
Przy testowaniu osłon kabla optycznego HDPE używane jest ciśnienie 1,5 MPa działające przez okres 2 godzin. Przy zadmuchiwaniu w praktyce stosowane jest ciśnienie od 1 do 1,2 MPa.

Jakie warunki należy spełnić przy montażu listew i puszek dla listew na podłożach łatwopalnych?
Listwy elektroinstalacyjne KOPOS można zamontować na wszystkich podłożach z klasą palności od A do C3, jednak pod warunkiem, że kabel prowadzony w listwie nie jest w żadnym miejscu przedłużany, przerwany lub mocowany zaciskami.
Skrzynki/puszki na listwach można montować bezpośrednio na podłożu z klasą palności od A do C2. W razie układania na podłożu z klasą palności C3 należy pod skrzynkę/puszkę włożyć podkładkę termoizolacyjną.

Czym jest materiał bezhalogenowy? Co odróżnia go od PCV?
Materiał bezhalogenowy nie zawiera w swoim składzie grupy pierwiastków halogenowych (fluoru, chloru, bromu, jodu, astatu). Z materiałów zawierających powyższe pierwiastki halogenowe ulatnia się podczas spalania toksyczny dym stanowiący zagrożenie dla człowieka, a także powodujący korozję metali. Tworzywa bezhalogenowe są pod tym względem bardziej bezpieczne i wykonane z nich wyroby nadają się przede wszystkim do zastosowania na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach użyteczności publicznej (dworcach, kinach, teatrach, centrach handlowych itp.). PCV, czyli polichlorek winylu zawiera chlor i z tego powodu nie jest materiałem bezhalogenowym.

W jaki sposób zdefiniowane jest samogaszenie?
Samogaszenie jest odpornością na szerzenie się płomienia, określoną oddzielnie dla każdej grupy wyrobów (puszki, listwy, rurki). Jego wartość dla każdej grupy wyrobów jest inna, zaś dokładną definicję samogaszenia określają odpowiednie normy. Ogólnie można stwierdzić, że wyrób lub materiał posiada tę cechę wówczas, gdy po odsunięciu źródła płomienia po określonym w normie czasie płomień gaśnie.

Do jakiej klasy palności należy drewno?
Poszczególne rodzaje drewna posiadają różny skład i właściwości. Z tego powodu należą one do różnych klas palności. Dla uzupełnienia podajemy przegląd wszystkich najbardziej rozpowszechnionych rodzajów materiałów wraz z ich przyporządkowaniem do klas palności
Více informací zde.

Jak wyznaczono nowe klasy palności materiału?
Více informací zde.

Ile przewodów można włożyć w listwy elektroinstalacyjne oraz rurki?
Przykłady ułożenia podaje tabela. Przyjmuje się wykorzystanie 60 % przekroju wewnętrznego.
Více informací zde.

W jaki sposób można w kanałach parapetowych oddzielić sieci elektroenergetyczne od sieci transmisji danych oraz ekranować je?
Firma KOPOS oferuje ściankę oddzielającą /poprzeczkę PEKE 60 wykonaną z tworzywa, poprzeczkę/ściankę z tworzywa z folią metalową PKS 70/60 oraz kanały ekranowe SK 40X20 i SK 40X33:
1) poprzeczka/ścianka oddzielająca PEKE 60 służy do podziału przestrzeni wewnętrznej kanałów instalacji elektrycznej, co ułatwia manipulowanie z wprowadzonymi kablami i poprawia przejrzystość ich ułożenia
2) poprzeczka/ścianka oddzielająca z folią metalową PKS 70/60 stanowi modyfikację poprzeczki/ścianki PEKE 60. Dzięki cienkiej warstwie folii metalowej posiada podobne właściwości jak poprzeczka metalowa, lecz jest o wiele lżejsza. Poszczególne poprzeczki/ścianki PKS 70/60 muszą być wzajemnie połączone. Do tego celu służy linka podłączająca PLSK
3) PEP 60 je nový typ plastové příčky, která se zacvakne do vnitřních kolejnic umístěných na dně parapetních kanálů. Příčka je v nich v podstatě zavěšena a její dělící rovina je posunuta - tím dochází k efektivnějšímu rozdělení vnitřních prostor v parapetních kanálech.
4) kovová příčka PEP 60/K je tvarově podobná plastové příčce PEP 60 – její dělící rovina je také posunutá od místa přichycení, které se provádí pomocí příchytek PSK 1. Jednotlivé příčky PEP 60/K je nutné propojit. K tomuto účelu se používá propojovací lanko PLSK.
5) kanały ekranowe SK 40X20 i SK 40X33 zapewniają właściwe ekranowanie ułożonych przewodów i podobnie jak poprzeczki dzielą przestrzeń wewnętrzną kanałów parapetowych.

W jaki sposób można efektywnie ekranować różne sieci rozprowadzające?
Sieć rozprowadzającą można efektywnie ekranować wyłącznie przez ułożenie przewodu w metalowym „płaszczu”. Do tego celu przeznaczone są kanały ekranowe SK 40X20 i SK 40X33, które – podobnie jak poprzeczki – dzielą przestrzeń wewnętrzną kanałów parapetowych i jednocześnie zapewniają odpowiednie ekranowanie wprowadzonych kabli. Poszczególne elementy połączone są linką łącząca PLSK.

Czy w skrzynkach/puszkach na listwach można zamontować gniazdka podwójne?
W skład asortymentu firmy KOPOS wchodzi kilka systemów montowanych na listwach, w których można zamontować gniazdka podwójne. Chodzi o LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT oraz bezhalogenowe LK 80X28 2ZKHF i LK 80X28 2ZTHF.
Skrzynka/puszka LK 80X28 2R umożliwia zamontowanie 2 urządzeń, np. gniazdek pojedynczych lub jednego urządzenia i pokrywki VLK 80/R z listwą zaciskową. Skrzynka/puszka umożliwia także montaż gniazdka podwójnego wraz z listwą zaciskową i pokrywką VLK 80/2R. Skrzynka/puszka umożliwiająca montaż gniazdka podwójnego oznaczona jest w katalogu odpowiednim symbolem.


Kopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček