WSPÓŁPRACA


1. Zainteresowani współpracą z KOPOS ELEKTRO PL proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 • aktualna kopia wyciągu KRS, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • kopia nadania numeru REGON
 • kopia nadania numeru NIP
 • upoważnienie do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy

Dokumenty należy przesłać faxem na nr 071 333 66 53 lub na e-mail kopos@kopos.pl

2. Zamówienia i dostawa towaru:

 • zamówienia należy składać w formie pisemnej na e-mail zamowienie@kopos.pl lub na fax. nr 071 333 66 75
 • zamówienia przyjęte przed godziną 11:00 będą realizowane tego samego dnia - nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych, których czas realizacji wynosi 3-4 dni
 • zamówienia złożone po godzinie 11:00 będą realizowane w miarę możliwości tego samego dnia, bądź w następny dzień roboczy
 • w celu usprawnienia prosimy o używanie nazewnictwa zgodnego z naszym katalogiem
 • przesyłki do 30 kg są realizowane firmą DHL
 • przesyłki do 2 m3 objętości i max. 2m długości firma Reben
 • przesyłki o objętości większej niż 2m3 są realizowane indywidualnie firmami transportowymi
 • minimum transportowe to 1000,- netto po udzielonych rabatach
 • przesyłki niespełniające minimum są obciążone następującymi kosztami wysyłki

 • wartość FV netto zł koszt netto
  1-300 15 zł
  301-700 30 zł
  powyżej 701 50 zł

 • zamówienia powyżej 1000 zł netto po udzielonych rabatach dostarczane są na koszt firmy KOPOS - nie dotyczy firm z umowami określającymi indywidualne minimum transportowe
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności, naruszenia opakowania, lub uszkodzenia dostarczonych towarów w czasie transportu, odbiorca zobowiązany jest do NIEZWŁOCZNEGO sporządzenia protokołu niezgodności potwierdzonego przez przewoźnika i przesłania WZ na e-mail kopos@kopos.pl lub fax. nr 071 333 66 75

Konto Bankowe:
HSBC BANK POLSKA
77 1280 0003 0000 0030 1179 8031

ZAMÓWIENIA

Zamówienia należy przesyłać na e-mail zamowienie@kopos.plKopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2017 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček