Instalacja elektryczna przy ocieplaniu budynków


KEZ

puszka elektroinstalacyjna do dociepleń

Służy do montażu przyrządów (gniazdka, wyłączniki) na ocieplonych fasadach budynków; dzięki swojej konstrukcji puszka eliminuje powstawanie mostków cieplnych.
Puszka KEZ przeznaczona jest dla samodzielnych przyrządów przy grubości ocieplenia 50 - 200 mm; puszka KEZ-3 umożliwia montaż przyrządów w ramkach zespolonych przy grubości ocieplenia 100 - 250 mm.
Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty do przymocowania elementu nośnego na ścianie, śruby do montażu puszki do elementu nośnego oraz do instalacji przyrządów.
Do puszki muszą być zainstalowane przyrządy odpowiednim stopniem szczelności IP.
Przy instalacji przyrządów na grubszym tynku zaleca się doszczelnienie przyrządów silikonem.


rozmiar: 120 x 120 x 200 mm
materiał: samogasnący, bezhalogenowy PP
odporność termiczna: od -25 do +60 °C

Zawartość opakowania:Instrukcja:


MDZ

płyta montażowa do dociepleń

Służy do instalacji urządzeń elektrycznych (światła zewnętrzne, czujniki ruchu, gniazdka 400 V itp.) na ocieplonych fasadach budynków; dzięki swojej konstrukcji eliminuje powstawanie mostków cieplnych. Płyta nie jest przeznaczona do montażu anten satelitarnych oraz innych elementów wielkopowierzchniowych.
Płyta umożliwia montaż urządzeń przy grubości warstwy ocieplającej 50 - 200 mm.
Powierzchnia dla montażu urządzenia wynosi 120 x 120 mm.
Częścią opakowania są kołki rozporowe, wkręty do przymocowania elementu nośnego na ścianie oraz śruby do montażu płyty.
Poszczególne płyty MDZ mogą być łączone w dowolne pole montażowe.


rozmiar: 120 x 120 x 200 mm
materiał: samogasnący, bezhalogenowy PP
odporność termiczna: od -25 do +60 °C
nośność: maks. 4 kg

Zawartość opakowania:Instrukcja:


1. Przed montażem należy przyciąć element nośny łącznie z umieszczoną w nim izolacją na wymaganą długość odpowiednio do grubości warstwy instalacyjnej.


2. KEZ, KEZ-3 - puszka elektroinstalacyjna do dociepleń
Element nośny przymocować do ściany przy pomocy wkrętów oraz kołków rozporowych odpowiednio do typu muru.
Przez element nośny przeciągnąć kabel oraz włożyć skróconą izolację.
Przy pomocy 4 śrub (w opakowaniu) przymocować do nośnika puszkę, w której należy wykonać montaż finalny.KEZ 3

puszka elektroinstalacyjna do dociepleń dla montażu przyrządów w ramkach zespolonych

umożliwia montaż przyrządów w ramkach zespolonych o grubości izolacji 100 do 250 mm (max.3)
wymiary: 120x120x250 mm

1. Przed montażem należy przyciąć element nośny łącznie z umieszczoną w nim izolacją na wymaganą długość odpowiednio do grubości warstwy instalacyjnej.


2. MDZ - płyta montażowa do dociepleń
Element nośny przymocować do ściany przy pomocy wkrętów oraz kołków rozporowych odpowiednio do typu muru. Przy montażu gniazda 400 V zaleca się przymocowanie elementu nośnego przy pomocy kotew chemicznych.
Przez element nośny przeciągnąć kabel oraz włożyć w skróconą izolację.
Przy pomocy 4 śrub (w opakowaniu) przymocować do nośnika płytę, na której należy wykonać montaż finalny.

< wsteczKopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček