ILOŚĆ WŁOŻONYCH KABLI


Listwy i kanały elektroinstalacyjne

konstrukcja kabla   2 x 1,5 3 x 1,5 4 x 1,5 3 x 2,5 5 x 1,5 4 x 2,5 5 x 2,5 4 x 4 5 x 4 4 x 6 5 x 6
orientacyjny promień kabla (mm) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16
                         
LV 11X10 1 X X X X X X X X X X X
LV 18X13 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X
LV 24X22 7 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
LV 40X15 9 5 4 4 3 3 3 2 2 X X X
                         
LH 15X10 2 1 1 X X X X X X X X X
LHD 17X17 3 2 2 1 1 1 1 1 X X X X
LHD 20X10 2 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
LHD 20X20 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 X
LHD 25X15 5 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 X
LHD 25X20 7 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 X
LHD 30X25 8 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1
LHD 32X15 8 4 4 3 3 3 2 X X X X X
LHD 40X20 9 5 4 4 3 3 3 2 1 1 X X
LHD 40X40 22 11 10 9 8 7 7 5 4 4 4 3
LH 60X40 31 16 15 12 11 11 9 7 6 5 5 4
                         
LHD 20X10HF 2 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
LHD 20X20HF 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 X
LHD 40X20HF 9 5 4 4 3 3 3 2 1 1 X X
LHD 40X40HF 22 11 10 9 8 7 7 5 4 4 4 3
EKD 80X40HF 40 21 19 16 14 14 12 10 8 7 7 6
PK 110X70 D HF 100 48 44 40 33 31 28 22 19 16 16 13
                         
LZ 15X12 2 1 1 1 X X X X X X X X
LZK 15X12 3 2 1 1 X X X X X X X X
                         
LP 80X25 25 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
LPK 80X25 25 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
LP 35 6 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
LR 30 9 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1
                         
LO 35 2 1 1 X X X X X X X X X
LO 50 5 3 2 2 2 2 2 X X X X X
LO 75 7 3 3 3 2 2 2 X X X X X
                         
LE 40 8 4 4 3 3 3 3 2 2 X X X
LE 60 20 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2
LE 80 2 6 6 6 6 5 4 2 2 2 2 2
LE 100 30 9 9 6 6 6 6 3 3 3 3 3
                         
EKD 80X40 40 21 19 16 14 14 12 10 8 7 7 6
EKD 100X40 50 26 24 20 18 17 15 12 10 9 9 7
EKD 120X40 60 31 29 24 22 20 18 14 12 10 10 8
                         
EKE 60X60 43 23 21 17 16 15 13 10 9 8 8 6
EKE 100X60 77 40 36 31 28 26 23 18 16 13 13 11
EKE 140X60 117 61 55 47 42 40 35 28 24 20 20 16
EKE 180X60 150 78 71 60 54 51 45 36 31 26 26 21
                         
PK 110X70 D 92 48 44 37 33 31 28 22 19 16 16 13
PK 140X70 D 120 63 57 48 43 41 36 29 25 21 21 17
PK 170X70 D 155 81 74 62 56 53 47 37 32 27 27 22
PK 90X55 D 40 21 19 16 14 14 12 10 8 7 7 6
PK 120X55 D 62 32 29 25 22 21 19 15 13 11 11 9
PK 160X65 D 123 64 59 49 44 42 37 29 25 21 21 17
PK 210X70 D 125 65 59 50 45 42 35 30 26 22 22 18
                         
SK 40X20 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2
SK 40X33 20 10 10 8 7 7 6 5 4 3 2 2


Dane w tabeli są założone przy wykorzystaniu 60% przekroju wewnętrznego listew. Jeżeli dochodzi do innego wypełnienia kablami trzeba wziąć pod uwagę sposób układania i podczas montażu przestrzegać wymagań odpowiednich norm ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 i ČSN 33 2000-5-523. Według tych norm można określić trwałe obciążenie prądowe kabli i przewodów respektując ich ułożenie, wzajemny układ i temperaturę otoczenia.

Kanały parapetowe

lokalizacja wykorzystanie kanałów z puszkami wykorzystanie kanałów bez puszek
kable telekomunikcyjne
Ø 6 mm
kable energetyczne
Ø 9,5 mm
kable telekomunikacyjne
Ø 6 mm
kable energetyczne
Ø 9,5 mm
PK 110X70 D u góry 10 szt. 3 szt. 100 szt. 40 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 13 szt. 8 szt.
PK 140X70 D u góry 15 szt. 5 szt. 130 szt. 50 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 20 szt. 10 szt.
PK 170X70 D u góry 20 szt. 10 szt. 150 szt. 60 szt.
w środku (SK 40X33) 16 szt. 9 szt.
na dole 45 szt. 15 szt.
PK 90X55 D na dole 16 szt. 10 szt. 55 szt. 22 szt.
PK 120X55 D u góry 23 szt. 11 szt. 23 szt. 11 szt.
na dole 17 szt. 7 szt. 32 szt. 19 szt.
PK 160X65 D u góry 20 szt. 8 szt. 40 szt. 15 szt.
na dole 25 szt. 9 szt. 50 szt. 20 szt.
PK 210X70 D u góry 10 szt. 8 szt. 170 szt. 70 szt.
po środku 16 szt. 10 szt.
na dole 12 szt. 8 szt.


            PK 140X70 D                              PK 90X55 D                              PK 120X55 D
     
            PK 160X65 D                               PK 210X70 D
  

Tabela uwzględnia wykorzystanie 60 % przekroju wewnętrznego listew. W razie innego wykorzystania należy wziąć pod uwagę sposób ułożenia i w trakcie montażu uwzględnić wymogi norm ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 i ČSN 33 2000-5-523. Zgodnie z wymienionymi normami, trwałe obciążenie prądowe przewodów i kabli można określić przy uwzględnieniu ich ułożenia, wzajemnego usytuowania i temperatury otoczenia.

Rury elektroinstalacyjne

    CYKY 2x1,5 CYKY 3x1,5 CYKY 4x1,5 CYKY 3x2,5 CYKY 5x1,5 CYKY 4x2,5 CYKY 5x2,5 CYKY 4x4 CYKY 5x4 CYKY 4x6 CYKY 5x6
Średnica kabla (mm) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16
Rurki giętkie
XX16E - EN 1 1 1 X X X X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX25 - EN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X
XX32 - EN 8 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
XX40 - EN 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
XX50 - EN 21 11 10 8 7 7 6 5 4 4 4 3
                         
XX13 - ČSN 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX16 - ČSN 3 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX23 - ČSN 7 4 3 3 2 2 1(2) 1 1 1 1 1
XX29 - ČSN 11 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1
XX36 - ČSN 17 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 2
                         
SF 16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
SF 20 5 3 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1
SF 25 8 4 4 3 3 3 2(3) 1(2) 1 1 1 1
SF 32 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2(3) 2(3) 1(2)
                         
KF 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KF 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KF 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KF 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KF 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KF 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KF 09120 131 68 62 52 47 44 40 31 27 23 23 18
KF 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KF 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KF 09175 295 154 140 117 106 100 89 70 61 51 51 41
Rurki sztywne
XX16E - EN 1(2) 1 1 1 1 1 X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX25 - EN 6 3 3 2 1(2) 1(2) 1 1 1 1 1 1
XX32 - EN 9 5 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1
XX40 - EN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 1(2)
XX50 - EN 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
XX63 - EN 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 7 6
                         
6013 - ČSN 4 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6016 - ČSN 2 (3) 3 3 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1
6021 - ČSN 9 5 4 3 3 3 3 1(2) 1 1 1 1
6029 - ČSN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2
6036 - ČSN 25 13 12 10 9 9 8 6 5 4 4 4
6042 - ČSN 34 18 16 14 12 12 10 8 7 6 6 5
                         
6016E - EN 3 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
6020 - EN 4 2 1(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6025 - EN 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
6032 - EN 11 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1
6040 - EN 19 10 9 7 7 6 6 4 4 3 3 3
6050 - EN 30 15 14 12 11 10 9 7 6 5 5 4
6063 - EN 48 25 23 19 17 16 15 11 10 8 8 7
                         
KD 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KD 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KD 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KD 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KD 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KD 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KD 09120 131 68 62 52 47 44 40 31 27 23 23 18
KD 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KD 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KD 09175 295 154 140 117 106 100 89 70 61 51 51 41
KD 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56


W tabeli wzięto pod uwagę 60%-we wykorzystanie wewnętrznego przekroju rur.Kopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček