KLASYFIKACJA


Zabezpieczenie – IP, klasyfikacja

Ochrona przed porażeniem i przedmiotami obcymi Ochrona przed przenikaniem wody
Cyfra pierwsza Cyfra druga
Kod Stopień ochrony Kod Stopień ochrony
0 Bez ochrony Bez ochrony przeciwporażeniowej, bez ochrony przed przedmiotami obcymi 0 Bez ochrony Bez ochrony przed przenikaniem wody
1 Ochrona przed dużymi przedmiotami obcymi Ochrona przed dotknięciem ręką. Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 50mm 1 Ochrona przed kroplami wody Ochrona przed pionowo opadającymi kroplami wody
2 Ochrona przed przedmiotami obcymi średniej wielkości Ochrona przed dotknięciem palcami. Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 12mm 2 Ochrona przed skośnie opadającymi kroplami wody Ochrona przed skośnie opadającymi kroplami wody (odchyłka od pionu do 15°)
3 Ochrona przed małymi przedmiotami obcymi Ochrona przed kontaktem z narzędziami, drutem itp. o średnicy > 2,5mm Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 2,5mm 3 Ochrona przed spryskującą wodą Ochrona przed wodą spryskującą element instalacji z wszystkich stron, z odchyłką od pionu równą 60°
4 Ochrona przed przedmiotami obcymi w kształcie ziaren Ochrona przed kontaktem z narzędziami, drutem itp. o średnicy > 1mm Ochrona przed przedmiotami obcymi o średnicy > 1mm 4 Ochrona przed spryskującą wodą Ochrona przed wodą spryskującą element instalacji ze wszystkich stron
5 Ochrona przed osadzaniem się pyłu Kompleksowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przed osadzaniem się pyłu w systemie 5 Ochrona przed strumieniem wody Ochrona przed strumieniem wody (z dyszy) skierowanym pod dowolnym kątem
6 Ochrona przed przedostaniem się pyłu do wnętrza elementu Kompleksowa ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przeciwpyłowa 6 Ochrona przed zalaniem Ochrona przed chwilowym zalaniem
7     7 Ochrona przed zanurzeniem Ochrona przed chwilowym zanurzeniem
8     8 Ochrona przed zanurzeniem Ochrona przed trwałym zanurzeniem


Klasyfikacja rurek elektroinstalacyjnych według ČSN EN 61 386-1 ed.2 i IEC 61 386-1 ed.2

Kod czteromiejscowy klasyfikuje rurki oraz ich wyposażenie w zależności od wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na udary, najniższej i najwyższej dozwolonej temperatury przy zainstalowaniu.

pierwsza cyfra druga cyfra trzecia cyfra czwarta cyfra piąta cyfra
wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość na udary najniższa dozwolona temperatura najwyższa dozwolona temperatura wytrzymałość na zginanie
1 bardzo niska 125 N 1 bardzo niska 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 sztywna
2 niska 320 N 2 niska 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 giętka
3 średnia 750 N 3 średnia 2 J 3 - 15 °C 3 + 105 °C 3 giętka/elastyczna
4 wysoka 1250 N 4 wysoka 6 J 4 - 25 °C 4 + 120 °C 4 elastyczna
5 bardzo wysoka 4000 N 5 bardzo wysoka 2,4 J 5 - 45 °C 5 + 150 °C    
            6 + 250 °C    
            7 + 400 °C    

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
                KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
                KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC

Kody klasyfikacji dla deklarowanych właściwości urządzenia mocującego wg normy ČSN EN 61386-25

Kod klasyfikacji dla deklarowanych właściwości urządzenia mocującego system rurowy.

pierwsza cyfra wytrzymałość na obciążenia poprzeczne 2 niskie obciążenie poprzeczne
3 średnie obciążenie poprzeczne
4 wysokie obciążenie poprzeczne
druga cyfra wytrzymałość na udary 1 bardzo niska wytrzymałość udarowa
2 niska wytrzymałość udarowa
3 średnia wytrzymałość udarowa
4 wysoka wytrzymałość udarowa
5 bardzo wysoka wytrzymałość udarowa
trzecia cyfra zakres niskich temperatur 1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C
czwarta cyfra zakres wysokich temperatur 0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C
piąta cyfra odporność na korozję 1 niska ochrona wewnątrz i na zewnątrz
2 średnia ochrona wewnątrz i na zewnątrz
3 średnia ochrona wewnątrz, wysoka ochrona na zewnątrz
4 wysoka ochrona wewnątrz i na zewnątrz
szósta cyfra odporność na rozprzestrzenianie płomienia 1 nierozprzestrzeniający płomienia
2 rozprzestrzeniający płomień
siódma cyfra odporność na obciążenie osiowe 0 nieokreślona
1 określona przez producentaKopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček