RURY ELEKTROINSTALACYJNE I OSŁONY


  • rury elastyczne
  • rury sztywne z kielichem
  • rury osłonowe kabla optycznego - HDPE
  • rury KOPOFLEX®, KOPODUR®, KOPOHALF® i KOPOKAN
  • rury stalowe
  • rury aluminiowe
  • akcesoria
  • giętkie rury metalowe
  • rury drenażowe KOPODREN


Rury elektroinstalacyjne i akcesoria

Type: Katalog (część)
Język: Polski
Format: PDF


Osłony

Type: Katalog (część)
Język: Polski
Format: PDF


Materiały elektroinstalacyjne

Type: Katalog (kompletny)
Język: Polski
Format: PDF


Kopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček