ODPORNOŚĆ CHEMICZNA


Odporność chemiczna listew elektroinstalacyjnych, rurek i wyposażenia z twardego PVC, PE, PA, PS, PP i PPE

Wyjaśnienia:
# : Materiały są w zwykłych warunkach umieszczenia odporne na uszkodzenia chemiczne
o : Materiały są tylko w ograniczonym stopniu odporne na uszkodzenia chemiczne
x : Materiały w wymienionych warunkach nie są odporne na uszkodzenia chemiczne

Skróty: PVC- polichlorek winylu, PE- polietylen, PA- poliamid, PS- polistyren, PP- polipropylen, PPE (PPO)-polifenyleneter (tlenek polifenylu).

Środek chemiczny Stęż. w % °C PVC PE PA PS PP PPE (PPO)
Aceton   20 x # # x # x
Amoniak 25 20 # # x o # x
Anilina   60 o x o x x o
Benzen   20 x o # x o x
Woda destylowana   20 # # # # # #
Etanol 50 20 # # # o   #

Roztwór fenolu

5 50 o o x x x x
Wodorotlenek sodowy 60 50 # # # # # #

Węglowodany chlorowane

    x x # x x x
Kwas fluorowodorowy 40 20 # # x x # o
Kwas solny 36 20 o o x o   o
Kwas chromowy 20   o o x o o o
Kwas octowy 5 20 # # x # # o
Kwas siarkowy 96 20 # # x # # o
Kwas siarkowy 30 20 # # x # # o
Olej lekarski     # # # #   x
Metanol     # # # x   #
Olej oliwkowy     # # # # # x

Nafta

    # # # # # x
Perhydrol 20 20 # # o o # o

Czterochlorek węgla

    x x x x x x
Olej transformatorowy   20 # # # #   x
Węglan sodowy     # # # #   #


PPE (PPO) – przy kontakcie z tłuszczami, smarami i olejami dochodzi do uszkodzenia materiału (kruszeje, pęka).Kopos Elektro PL Sp. z o. o., ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław, tel: +48 71/333-66-53, e-mail: kopos@kopos.pl

  https://www.facebook.com/Kopos-Elektro-PL-Sp-z-oo-192508814157743 © 2018 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček